Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

Gratulujeme. Tvoje miesto je rezervované

(Už len posledné detalily ťa delia od sledovania webinára)

Krok 1

Do emailu sme ťi zaslali správu v ktorej nájdeš odkaz na sledovanie tohto webinára. (Ak správu nenájdeš v hlavnej pošte, pozri sa aj do SPAMU, niekedy sa stáva, že zaletí na nesprávne miesto)

Krok 2

Ak cítiš potrebu, že chceš zdieľať svoje poznatky z oblasti osobnostného rozvoja, podnikania, myslenia a návykov vedomých lídrov, pridajte sa do Telefram skupiny: Vedomý Líder

Áno! Chcem do skupiny

Krok 3

... pohodlne sa usaď, vezmi si malé občerstvenie, dostatok tekutín a hlavne otvorenú myseľ.